landing-logolanding-image

ชวนคนมีของ
ร่วมเฟ้นหา นวัตกรรม โซลูชั่น ที่ใช่
เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยที่เติบโตกว่าที่เคย

ปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.- 12 มิ.ย. 2566

ติดตามข่าวสารได้ที่

WWW.ETDA.OR.THfacebook-iconETDA THAILAND

เกี่ยวกับโครงการ

“ภาคการท่องเที่ยวไทย” ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างอยากที่จะมาเยือนติดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานมากที่สุด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

แต่ใครจะรู้ว่า ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศน์ กำลังเผชิญความท้าทายและข้อจำกัดอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทั้งภาพรวมของตลาดที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เกิดการลาออก ย้ายงานอยู่บ่อยครั้ง และข้อจำกัดของระบบ หรือ เครื่องมือที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เป็นต้น

ETDA ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเดินหน้าจัดกิจกรรม "Hack for GROWTH" ภายใต้แนวคิด Make a Chance to Grow Together ขึ้น เพื่อเฟ้นหา สุดยอดนวัตกรรม โซลูชัน ระบบ แพลตฟอร์ม ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและ ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้เติบโตกว่าที่เคยไปพร้อมๆ กับการเปิดพื้นที่ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมสร้างและร่วมผลักดันนวัตกรรม โซลูชันของคนไทยเพื่อคนไทย ให้เกิดการขยายผลสู่การใช้งานจริงในวงกว้าง เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อ Digital Transformation เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอนาคต

mobile
image

ภาพบรรยากาศกิจกรรม

arrowarrow
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

โจทย์ท้าทายจากทางโครงการฯ

challenge-item

Revenue Growing

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างยอดขาย จากทรัพยากรที่มีอยู่

ปัญหาที่พบ: ธุรกิจมีคู่แข่งเพิ่มขึ้น ทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ยากและยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้า เนื่องจากการขาดความชำนาญในการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม

challenge-item

Recruiting Better

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อช่วยสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและตรงกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ

ปัญหาที่พบ: ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เกิดการลาออก ย้ายงานอยู่บ่อยครั้ง ขาดระบบ หรือ เครื่องมือ ในการสรรหาบุคลากรที่สอดคล้อง และมีศักยภาพตรงกับที่องค์กรต้องการ

challenge-item

Retaining People Growth

นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการวิธีการทำงานของทีมภายในองค์กร

ปัญหาที่พบ: บุคลากรที่มีคุณภาพย่อมเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางเพื่อการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการที่อาจจะมองในมุมของ Customer Retention ควบคู่กันไปด้วยได้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

qualification
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อาชีพ ประสบการณ์ สัญชาติ/เชื้อชาติใดก็ได้
 • พักอาศัยอยู่ประเทศไทยในระหว่างโครงการ
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ
 • สมัครรูปแบบทีม 3-5 ท่าน โดย 1 ท่านมีชื่อเพียงทีมเดียวเท่านั้น
 • นวัตกรรม โซลูชัน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนวัตกรรม โซลูชันใหม่ / ต่อยอดจากของเดิม/ เป็นผู้คิดค้นด้วยตนเอง
 • นวัตกรรม โซลูชันที่นำเสนอสอดคล้องกับโจทย์ที่ประกาศในโครงการ
 • นวัตกรรม โซลูชันที่นำเสนอหรือองค์ประกอบ (ภาพ,เสียง,เนื้อหา) จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 • สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
 • ยินดียอมรับผลการตัดสิน รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการตัดสินทุกประการ


เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรม

 • สมาชิกทีมอย่างน้อยทีมละ 3 ท่าน ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ตลอดทั้งโครงการ
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จะได้รับโอกาสในการทดสอบ Product Trial กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พร้อมทั้งกิจกรรม Networking เพื่อขยายเครือข่ายทางธุรกิจกับ Partner

ขั้นตอนการสมัคร

arrow
icon
1
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2566
icon
2
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด ให้เรียบร้อยก่อนทำการยืนยัน
icon
3
รอผลการคัดเลือกจาก คณะกรรมการ เพื่อเข้าสู่รอบ 40 ทีม
icon
4
รอประกาศผล 40 ทีม ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

รางวัลสำหรับทีมผู้ชนะ

background

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล

500,000 บาท

พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เงินรางวัล

250,000 บาท

พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เงินรางวัล

100,000 บาท

พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

รางวัลขวัญใจกรรมการ 2 รางวัล

เงินรางวัล

75,000 บาท

พร้อมประกาศนียบัตร
  ทีมผู้ชนะทั้ง 3 ทีม จะได้โอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงาน (Pitching) บนเวที Tech Showcase ในงาน Techsauce Global Summit 2023
  และ ได้รับ AWS Credits จาก Amazon Web Services

รางวัลสำหรับทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 20 ทีม

 • ประกาศนียบัตร
 • ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน Techsauce Global Summit 2023

ปฏิทินโครงการ

1

0

logo2